banner

Giriş Dolandyryşy

Gitdigiçe sanly söz bilen aýdylanda, gizlin maglumatlary goramak we adam dolandyryşy kynlaşýar.Biometrik tanamak tehnologiýasy özboluşly usullary ýa-da özüni alyp barş aýratynlyklaryny ulanýar, bu adaty usullaryň ýerine bu kynçylyklary çözmek üçin has ylmy we ýokary netijelidir.

Biometrik tanamaklyk tehnologiýa çözgütleriniň biri hökmünde elýeterliligi dolandyrmak diňe bir şahsy durmuşyň eldegrilmesizliginiň öňüni almak bilen çäklenmän, eýsem dolandyryşa amatlylygy we howpsuzlygy hem hödürleýär.Şol sebäpli, işiňiz üçin hakyky giriş gözegçiligi diňe bir ýokary howpsuzlyk sebitlerine girmegiň öňüni almaýar.Şeýle hem, işgärleriň we gelýänleriň minimal päsgelçilikler bilen zerur wagtda zerur ýerlere girip biljekdigini üpjün etmegi aňladýar.

Hakyky wakalar: “Linyi Taihe Foods Co., Ltd.”

Biometrik kesgitlemäniň we emeli intellektiň tehnologiki açyşy we IOT-yň ösmegi bilen akylly kärhanalaryň we akylly binalaryň gurluşygy ýokarlanýar we howpsuzlyk pudagynda elýeterliligi gözegçilikde saklamak üçin ýüz tanamak ulanylyşy barha ösýär.Accessüzüň elýeterliligini dolandyrmak tendensiýa boýunça ösýär we howpsuzlyk görkezijileri kem-kemden gowulaşýar.

图片1

G5 seriýaly önümler

Önümiň artykmaçlyklary

Göninessýüze çykarmak--- Dürbi dürbi tapmak, surata garşy, wideo we beýleki hüjümler

Tanaýyş täsiri--- ms 300 ms, takyklyk derejesi 99%

Öndürijilik durnuklylygy --- Işleýiş durnuklylygyny üpjün etmek üçin Android / Linux operasiýasy

Gurnama usuly--- Diwara gurlan, 86 guty gurnama, iş stoly esasy gurnama

Aragatnaşyk--- Wiegand 26 / Wiegand 34, RS485, tor, WIFI, Bluetooth we ş.m.

Howpsuzlyga giriş gözegçiligi--- Howpsuzlyga gözegçilik etmek üçin daşarky giriş dolandyryş gutusy uzaldylyp bilner, gapy gözegçiligi ýangyn söndüriş baglanyşygyny we ş.m. funksiýasyny goldaýar, kiçi we gurmak aňsat.

img3