banner

Hünärmen, açyk we hyzmatdaş

Cardhli kartoçka we birmeňzeş ýüzbe-ýüz köp ýyllyk ösüş tejribesine esaslanyp, WEDS programma üpjünçiligini we çözgüt integratorlaryny SDK we API bilen üpjün edýär.Müşderilere WEDS enjamlaryny netijeli we amatly birikdirmäge we önümleri we çözgütleri döretmäge, ulanyjylar üçin gymmatlyk döretmäge mümkinçilik bermegi maksat edinýär.

SDK ýerli Android we Linux ulgamlaryny, ýüz we barmak yzy biometrik mediany we adaty Mifare bir kartoçkany tanamak mediýa çagyryş usullaryny we ş.m. öz içine alýar, müşderiler SDK esasynda öz programmalaryny çalt ösdürip bilerler, ösüş prosesi amatly we çalt we täsiri dolandyryp bolýar.

API, SDK esasynda gatnaşmak we giriş gözegçiligi ýaly adaty bir kartaly programmalary birleşdirip biler.Ulanyjylar WEDS enjamlaryny öz arka programma üpjünçiligine aňsatlyk bilen birikdirmek we doly çözgüt çykarmak üçin Http / MQTT we beýleki aragatnaşyk usullaryny ulanyp bilerler.

TOED SDK

API

WEDS API
Göçürip al

01

WEDS SDK (Android)
Göçürip al

01

WEDS wersiýasy (Linux)
Göçürip al