banner

“Markanyň yşygy we“ Yantai Power ”ýyldyz kärhanasy markasy

Awgust-23-2021

news

Şandong Well Data Co., LTD
2021-nji ýyldaky “Yantai-de saglyk we lezzet alyň” ýyldyz kärhanasy markasy

19-njy iýunda “Markanyň çyrasy we Yantai güýji” 2021 “Yantai” ýaýlym we TELEVISION stansiýasynda “Yantai” markasynyň binasynyň gurluşygy geçirildi.

news

“Shandong Well Data Co., Ltd.” 2021 “Yantai-de saglyk we lezzet al” ýyldyz kärhanasy markasy bilen sylaglanýar.

news

Tema, hemme taraplaýyn ortaça gülläp ösýän jemgyýeti gurmagyň ajaýyp prosesine, dürli markalaryň güýçli goldawyny bildirip, şäherimizdäki kärhanalaryň köp işlemek we markalary gurmak boýunça ösüş prosesi we ajaýyp üstünliklerine gönükdirilendir. abadan jemgyýet.

news
news

1997-nji ýyldan bäri hünärli akylly kesgitleýji enjam öndürýän “Shandong Well Data Co., Ltd.”, müşderileriň talaplaryna laýyklykda ODM, OEM we dürli özleşdirmeleri goldaýar.Simsiz tehnologiýa we gözleg, önümçilik, COVID-19 we ş.m. üçin biometrik, barmak yzy, kartoçka, ýüz ýaly şahsyýet kesgitleýiş tehnologiýasyna bagyşlanýarys. ..

news

Müşderiniň terminallaryň dizaýnyny goldamak üçin SDK we API, hatda ýöriteleşdirilen SDK bilen üpjün edip bileris.Win-win hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak we ajaýyp geljegi döretmek üçin dünýädäki ähli ulanyjylar, ulgam integratorlary, programma üpjünçiligini döredijiler we paýlaýjylar bilen işlemäge tüýs ýürekden umyt edýäris.

news

Döredilen senesi: 1997
Sanawyň wagty: 2015 (Täze Üçünji Geňeşiň aksiýa kody 833552)
Kärhananyň kär derejesi:Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, goşa programma üpjünçiligini kepillendirýän kärhana, meşhur marka kärhanasy, “Shandong Gazelle” kärhanasy, “Şandong” ajaýyp programma üpjünçiligi kärhanasy, “Şandong” täze orta kärhana, “Şandong” tehnologiýa merkezi, “Şandong” göze görünmeýän çempion kärhanasy.
Kärhananyň ululygy:kompaniýanyň 150-den gowrak işgäri, 80 gözleg we in engineener, 30-dan gowrak hünärmen bar.
Esasy ukyplar:apparat üpjünçiligi, OEM ODM we özleşdirme, programma üpjünçiligi tehnologiýasy gözleg we ösüş, şahsylaşdyrylan önümi ösdürmek we hyzmat etmek ukyby.